• 25-12-2022 17:25 Kamperland
  🚨: ALARMERING: 50 πŸ“…: Zondag, 25-12-2022 ⏰: 17:25 uur ((πŸ“Ÿ)): P1 BZB-01 BR woning πŸ“: Veerweg Kamperland πŸš’: 19-4831, 19-4631 Net voor aanvang van het kerstdiner zijn we opgeroepen voor brand in de keuken van een woning aan de Veerweg ter Kamperland. Wegens dreigende onderbezetting van Brandweer Kamperland zijn wij gealarmeerd voor deze melding. Na een kilometer konden wij weer inrukken. Brandweer Kamperland is alsnog uitgerukt en heeft deze melding afgehandeld. Veilige kerstdagen voor iedereen!
 • 18-12-2022 14:35 Domburg
  🚨: ALARMERING: 49 πŸ“…: Zondag, 18-12-2022 ⏰: 14:35 uur ((πŸ“Ÿ)): P1 BZB-01 (Grote BR) BR logies Hotel ter Duin πŸ“: P.J. Eloutstraat Domburg πŸš’: 19-4633, 19-4640, 19-4631, 19-4636, 19-4550, 19-4595, 19-8599 Zondag zijn we opgeroepen voor een melding grote brand bij Hotel ter Duin in Domburg. Er was brand uitgebroken in een sauna in de kelder van het gebouw. Ook de brandweerposten uit Domburg, Oostkapelle en Westkapelle waren opgeroepen. Bij de brand kwam veel rook vrij (zie ook de foto). Gelukkig trok deze weg richting de duinen. Om de brand goed te kunnen bestrijden moest een deel van de sauna gesloopt worden. Wij hebben vooral de ingezette ploegen geassisteerd en het hotel geventileerd/gecontroleerd op CO. Meer informatie over de brand is te lezen op: https://www.zeelandveilig.nl/…/brand-in-hotel-ter-duin…
 • 17-12-2022 08:02 Middelburg
  🚨: ALARMERING: 48 πŸ“…: Zaterdag, 17-12-2022 ⏰: 8:02 uur ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-04 OMS brandmelding Abdij Provinciehuis πŸ“: Koorkerkhof Middelburg πŸš’: 19-4631 Een bijzondere en lange dag vandaag. Vanmorgen vroeg brak er brand uit in het AZC in Middelburg. Toen de korpsen uit Middelburg daarvoor waren opgeroepen, was er gelijktijdig een automatische brandmelding in de Abdij (Provinciehuis) in Middelburg. Daarvoor werden wij gealarmeerd. Ter plaatse constateerden we in de kelder een sterke smeullucht en lichte rook. Deze werd veroorzaakt doordat een pomp was doorgebrand/oververhit is geraakt en de electriciteitstoevoer is gaan smeulen. Het was echter flink zoeken, omdat dit verborgen zat achter een dikke laag isolatie. Door een defecte dompelpomp stond er ook nog een laag water in de kelder. In samenwerking met de technische dienst is de situatie veilig gesteld en dompelpomp gerepareerd. Tijdens onze inzet in de Abdij werd al een aantal keer gevraagd of we beschikbaar waren voor het incident bij het AZC. Nadat we klaar waren is verzocht om de kazerne Olympiaweg in Vlissingen te herbezetten, omdat deze ook voor het AZC waren opgeroepen. Na hier een half uurtje te hebben gestaan zijn we naar de kazerne Stromenweg in Middelburg gereden. Ook daar stonden we stand-by en konden we even ontbijten. Kort na de middag werd ons gevraagd om naar het AZC te rijden. Hier hebben we de ingezette ploegen afgelost. Onze taak was vooral om water te leveren en de ruimten die hadden gebrand te slopen en controleren. Hier hebben we de rest van de middag geholpen. Rond 17:30 uur waren we weer terug op post. https://www.omroepzeeland.nl/…/twee-bewoners-verdacht…
 • 29-11-2022 17:09 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 46 πŸ“…: dinsdag, 29-11-2022 ⏰: 17:09 uur ((πŸ“Ÿ)):P2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) πŸ“: Fort den Haakweg Vrouwenpolder πŸš’: 194631 En daar was na 14 uur de volgende melding.. Dit keer voor een mogelijke gaslucht aan de Fort den Haakweg te Vrouwenpolder. Ter plaatse hebben we een zoekslag gemaakt naar de oorzaak van deze lucht. Echter hebben we niets geroken of aangetroffen. Zodoende zijn we na een kwartier weer terug huiswaarts gekeerd.
 • 29-11-2022 03:50 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 45 πŸ“…: dinsdag, 29-11-2022 ⏰: 03:50 uur ((πŸ“Ÿ)):P2 BZB-01 BR gerucht πŸ“: Koningin Emmaweg Vrouwenpolder πŸš’: 194631 Het was weer even geleden, maar afgelopen nacht zijn wij midden in de nacht gewekt voor een mogelijk brandgerucht aan de Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder. Een kachel zou te warm geworden zijn en er was een brandlucht te ruiken. Na een controle met de warmtebeeldcamera hebben we kunnen constateren dat er geen gevaar was voor de bewoners. Hierop zijn wij teruggekeerd naar ons bed.
 • 23-10-2022 18:07 Gapinge
  🚨: ALARMERING: 44 πŸ“…: zondag, 23-10-2022 ⏰: 18:07 uur ((πŸ“Ÿ)):BZB-01 Dier te water 194631 πŸ“: Snouck Hurgronjeweg Gapinge πŸš’: 194631, 194570 Redding van paard blijkt behoorlijke klus Nog niet alle collega’s hadden gegeten toen om 18:07 de pager ging voor een dier te water. Tijdens aanrijden bleek het te gaan om een paard in de sloot achterop een erf aan de Snouck Hurgronjeweg te Gapinge. Ter plaatse bleek het paard ongelukkig onder een betonnen brug in de sloot te liggen. Na enkele pogingen met touwen en slangen bleek de inzet van onze tankautospuit niet voldoende en hebben we de hulp ingeroepen van het hulpverleningsvoertuig van de Brandweer Stromenweg Middelburg. Na de aankomst van de HV zijn we zeker nog een uur bezig geweest met het maken van een plan tot redding van het paard. Ook het weer speelde hierin grote parten. Naast donder, bliksem en harde windstoten viel het ook met bakken uit de hemel. Uiteindelijk is het paard met behulp van de paardenbroek en een verreiker van de eigenaar zelf uit de sloot getild. Dit alles onder het toeziend oog van een toegesnelde dierenarts. Na 2,5 uur stond het dier weer droog in de stal op eigen benen.
 • 28-09-2022 21:24 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 43 πŸ“…: woensdag, 28-09-2022 ⏰: 21:24uur ((πŸ“Ÿ)):P 2 BZB-01 Wateroverlast πŸ“: Hopman de Rijklaan Vrouwenpolder πŸš’: 194631 Na een dag realistisch trainen hebben wij onze voertuigen weer beschikbaar gemeld bij onze meldkamer. We hebben niet de kans gehad richting huis te fietsen, want direct gingen onze pagers af voor een wateroverlast te Vrouwenpolder. Aan de Hopman de Rijklaan was een waterleiding gesprongen en vele liters water stroomde over straat. DNWG was snel ter plaatse om een reparatie uit te voeren. Voor de brandweer was er weinig werk te doen. Zodoende zijn wij na een klein half uur weer teruggekeerd richting de post.
 • 22-09-2022 13:06 Kamperland
  🚨: ALARMERING: 42 πŸ“…: donderdag, 22-09-2022 ⏰: 13:06 uur ((πŸ“Ÿ)):P 1 BZB-01 BR bijgebouw πŸ“: Nieuwstraat Kamperland πŸš’: 19-4831, 19-4631 Gisteren is onze tankautospuit onder prioriteit 1 uitgerukt naar Kamperland. Aan de Nieuwstraat zou mogelijk een schuur/tuinhuis branden. Later bleek dit gelukkig maar om een paar planten te gaan. De omwonende hadden het vuur zelf al een groot deel geblust. De mannen van Brandweerpost Kamperland hebben nog een nacontrole gedaan. Zodoende zijn wij net voor Kamperland terug naar de post gekeerd en waren we direct weer beschikbaar voor de volgende hulpvraag
 • 21-09-2022 13:13 Kamperland
  🚨: ALARMERING: 41 πŸ“…: woensdag 21-09-2022 ⏰: 10:13 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-05 OMS handmelder πŸ“: VvE Residence Marina Uithaven Kamperland πŸš’: 19-4831, 19-4631 Vanmorgen zijn we gealarmeerd voor een automatisch brandalarm bij Residence Marina in Kamperland. Bij het inmelden kregen we te horen dat het een ongewenste melding betrof. We zijn niet uitgerukt.
 • 14-09-2022 12:21 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 40 πŸ“…: woensdag 14-09-2022 ⏰: 12:21 ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 Dier te water πŸ“: van Vollenhovenweg Zoetendaalseweg Serooskerke Veere πŸš’: 19-4631, 19-4570 Vanmiddag zijn we uitgerukt voor een paard in de sloot aan de van Vollenhovenweg te Serooskerke. In samenwerking met het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Stromenweg Middelburg was het paard na ongeveer een uur uit de sloot.
 • 11-09-2022 9:00 Middelburg
  🚨: ALARMERING: 39 πŸ“…: zondag 11-09-2022 ⏰: 09:00 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-01 Wateroverlast (wts1000) πŸ“: Dauwendaele, Middelburg πŸš’: 19-4631, 194379, 198981, 198982, 198481, 194550 Nadat we gisteravond een lange dag zijn ingezet (13:00 tot 22:30) met de WTS-1000 (2 stuks) zijn we vandaag om 09:00 uur opnieuw gepiept voor deze melding. Omdat het niet langer noodzakelijk is beide pompen in te zetten gaan we de slangen en pompen opruimen. Vanuit Goes en Middelburg zijn er diverse voertuigen aanwezig om deze slangen weer netjes op te bergen. We verwachten nog enkele uren aanwezig te zijn in Dauwendaele voor het opruimen van een kleine 1,5 kilometer aan slang.
 • 10-09-2022 13:01 Middelburg
  🚨: ALARMERING: 38 πŸ“…: zaterdag 10-09-2022 ⏰: 13:01 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-04 Wateroverlast πŸ“: Middelburg πŸš’: 19-4631, 19-8460, 19-8481, 19-8961, 19-8981 Op dit moment zijn we ingezet in Middelburg. Als gevolg van de vele regenval is het riool op een aantal plaatsen overbelast en de stand van het oppervlaktewater in vijvers/sloten erg hoog. Om de gevallen regen in de wijk Dauwendaele af te voeren pompen we met behulp van de dompelpomp en grootwatertransport water vanuit een vijver in het Kanaal door Walcheren. Omdat vijvers in de wijk met elkaar in verbinding staan moet op deze manier het waterniveau in de hele wijk zakken. De waterstand in het riool zal in de loop van de dag vanzelf afnemen.
 • 01-09-2022 2036 Meliskerke
  🚨: ALARMERING: 37 πŸ“…: donderdag 01-09-2022 ⏰: 20:36 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-02 BR berm/bosschage πŸ“: Rapenburgweg Meliskerke πŸš’: 19-4634, 19-4661 Op dit moment is onze waterwagen wederom ingezet voor de brand in Meliskerke aan de Rapenburgseweg. Eerder deze week waren we hier ook al ingezet. We assisteren de brandweer van Zoutelande met het voorzien in bluswater.
 • 29-08-2022 13:01 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 36 πŸ“…: maandag, 29-08-2022 ⏰: 13:01 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-04 BR nacontrole πŸ“: Torenweg Serooskerke πŸš’: 19-4631 Zojuist uitgerukt voor een nacontrole. Doordat een pannetje te lang op de kookplaat stond was rookvorming ontstaan. We hebben de ruimte geventileerd en gemeten op de aanwezigheid van CO. Daarnaast de eerste zorg verleend voor de bewoner. Na een kwartiertje konden we weer retour post.
 • 25-08-2022 23:41 Meliskerke
  🚨: ALARMERING: 35 πŸ“…: donderdag, 25-08-2022 ⏰: 23:41 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-01 BR buiten πŸ“: Rapenburgweg Meliskerke πŸš’: 19-4634, 19-4661, 19-4462, 19-4633
 • 21-08-2022 02:11 Westkapelle
  🚨: ALARMERING: 34 πŸ“…: zondag, 21-08-2022 ⏰: 02:11 ((πŸ“Ÿ)): P1 BZB-01 BR duin πŸ“: Zeedijk Westkapelle πŸš’: 19-4636, 19-4661 Onze waterwagen is onderweg naar een mogelijke duinbrand te Westkapelle ter ondersteuning van de brandweer Westkapelle. Onze inzet bleek niet nodig en halverwege zijn we teruggekeerd.
 • 16-08-2022 00:01 Westkapelle
  🚨: ALARMERING: 33 πŸ“…: dinsdag, 16-08-2022 ⏰: 00:01 ((πŸ“Ÿ)): P1 BZB-02 BR duin πŸ“: Joosseweg Westkapelle πŸš’: 19-4634, 19-4661 Onze waterwagen is onderweg naar een mogelijke duinbrand te Westkapelle ter ondersteuning van de brandweer Zoutelande. Onze inzet bleek niet nodig en halverwege zijn we teruggekeerd.
 • 11-08-2022 14:33 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 31+32 πŸ“…: donderdag, 11-08-2022 ⏰: 14:33 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-04 BR berm-/bosschage πŸ“: Molenweg Serooskerke πŸš’: 19-4631, 19-4661 Vanmiddag zijn we met de tankautospuit en waterwagen uitgerukt naar een buitenbrand bij de Molenweg in Serooskerke. Het betrof een brand op het dijkje tussen de N287 en het fietspad. De brand was snel onder controle.
 • 09-08-2022 15:54 Brouwersdam
  🚨: ALARMERING: 30 πŸ“…: dinsdag, 09-08-2022 ⏰: 15:54 ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-02 Bijstand N57 πŸ“: Brouwersdam binnenzijde πŸš’: 19-4661 Op dit moment is onze waterwagen onderweg voor bijstand aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond bij een grote duinbrand aan de Brouwersdam. Tijdens het aanrijden is er opgeschaald naar prioriteit 1. Daarnaast is er door de Veiligheidsregio Zeeland eerder vandaag fase hoog afgegeven. In verband met de huidige droogte.
 • 05-08-2022 09:37 Domburg
  🚨: ALARMERING: 29 πŸ“…: zaterdag, 05-08-2022 ⏰: 09:37 ((πŸ“Ÿ)): P1 BZB-05 BR woning (Middel BR) πŸ“: Zuiverseweg Domburg πŸš’: 19-4633, 19-4640, 19-4595, 19-4661, 19-4462 In verband met onderbezetting niet uitgerukt.
 • 03-08-2022 18:50 Middelburg
  🚨: ALARMERING: 28 πŸ“…: Woensdag , 03-08-2022 ⏰: 18:50 ((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-01 Br Berm/bosschage πŸ“: Golsteinseweg Middelburg πŸš’: 19-4631 Twee uur na de melding van vanmiddag zijn we wederom gealarmeerd voor een kleine smeulbrand.
 • 03-08-2022 16:59 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 26+27 πŸ“…: Woensdag , 03-08-2022 ⏰: 16:59 ((πŸ“Ÿ)): P1 BZB-01 Br Buiten πŸ“: Huismanweg Serooskerke πŸš’: 19-4631, 19-4661, 19-4462
 • 27-07-2022 20:26 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 25 πŸ“…: Woensdag , 27-07-2022 ⏰: 20:26 ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage πŸ“: Gapingsedreef Serooskerke πŸš’: 194631 Zojuist gealarmeerd voor een bermbrand. De brand was grotendeels al geblust door een voorbijganger welke een brandblusser in zijn auto had liggen. We hebben de berm nog even van wat extra water voorzien en zijn teruggekeerd.
 • 25-07-2022 20:06 Noordwelle
  🚨: ALARMERING: 24 πŸ“…: Maandag , 25-07-2022 ⏰: 20:06u ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-02 BR duin (Uitbr.: normaal) πŸ“: Rampweg Noordwelle πŸš’: 192895 192846 194661 Vanavond is onze waterwagen gealarmeerd voor een duinbrand in Noordwelle. Op sommige plaatsen is de natuur nog erg droog en zodoende zijn er vrijwel direct na de eerste melding meerdere blusvoertuigen en twee waterwagens gealarmeerd. De komst van onze waterwagen bleek niet langer noodzakelijk. Halverwege onze (behoorlijke lange) rit zijn we omgekeerd.
 • 20-07-2022 3:53 Domburg
  🚨: ALARMERING: 23 πŸ“…: Woensdag, 20-07-2022 ⏰: 3:53u ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 BR buiten πŸ“: Schelpweg Domburg πŸš’: 194633, 194661 Vannacht is de waterwagen onder prioriteit 2 gealarmeerd voor een buitenbrand in Domburg. Tijdens aanrijden bleek het om een klein brandje te gaan, die door de brandweer van Domburg is geblust. Onze komst op locatie was niet meer nodig.
 • 18-07-2022 10:47 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 22 πŸ“…: Maandag, 18-07-2022 ⏰: 10:47u ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 Dier te water πŸ“: Lepelstraat Vrouwenpolder πŸš’: 194631, 194570 Vanmorgen zijn we gealarmeerd voor een paard die in een diepe sloot was beland. Het paard zat vast met haar benen in de slik. Met behulp van de paardenbroek van het Hulpverleningsvoertuig uit Middelburg hebben we, in goede samenwerking met de eigenaar, het paard uit de sloot kunnen takelen. Na 1,5 uur waren we (bezweet, vies en stinkend naar modder) weer terug op de post.
 • 29-06-2022 19:16 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 21 πŸ“…: Woensdag, 29-06-2022 ⏰: 19:16u ((πŸ“Ÿ)): P 2 BR berm-/bosschage πŸ“: Kokerheulweg Serooskerke πŸš’: 194631 Bijna een maand lang bleven de piepers stil. Gisteravond, voor aanvang van onze oefenavond, was onze inzet toch noodzakelijk. Bij de Kokerheulweg is een bermbrand ontstaan. De omvang hiervan was ongeveer 5 vierkante meter. Een mooie kans voor onze nieuwe manschap welke net zijn examen brand heeft afgerond. Door kordaat optreden is de brand beperkt gebleven en waren we na een kwartier klaar voor de oefenavond.
 • 03-06-2022 14:02 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 20 πŸ“…: Vrijdag, 03-06-2022 ⏰: 14:02 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) πŸ“: N57 73,9 Serooskerke Veere πŸš’: 194631, 194595 Vanmiddag zijn we gealarmeerd voor een ongeval op de N57, in de buurt van Molen de Jonge Johannes. Bij het ongeval botsten twee auto’s op elkaar. Naast de brandweer werden meerdere eenheden van Rijkswaterstaat, ambulance en politie gealarmeerd. De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar is niet ter plaatse geweest. Door de klap zat het portier van een auto vast. Met behulp van onze schaar en spreider hebben we de deur geopend, zodat de persoon het voertuig veilig kon verlaten. De weg was rond half 4 weer open voor verkeer. Bron foto’s: Rijkswaterstaat (https://twitter.com/wis_bart/status/1532703021716709376…)
 • 18-05-2022 19:16 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 19 πŸ“…: Woensdag, 18-05-2022 ⏰: 19:16 uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 BR berm/bosschage πŸ“: Gapingsedreef Serooskerke Veere πŸš’: 194631 Vanavond zijn we voor aanvang van onze oefenavond gealarmeerd voor een berm brand aan de Gapingsedreef. Een zeer oplettende passant, heeft omstreeks 19:16 de brandweer ingeschakeld na het zien van rook in de berm. De brand was vrij snel onder controle en direct hieropvolgend zijn we gestart met de oefening.
 • 12-05-2022 01:14 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 18 πŸ“…: donderdag, 12-05-2022 ⏰: 01:14 uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 BR gerucht πŸ“: Zandput Serooskerke Veere πŸš’: 194631 Een week met gebroken nachten. Zojuist uitgerukt voor een brandgerucht in de Zandput. Ter plaatste lag een stuk elektra kabel open van de werkzaamheden eerder die dag. Deze gaf zichtbare vonken die waren opgemerkt door een voorbijganger. We hebben de locatie met lint afgezet en gemarkeerd en Stedin verzocht om een monteur te laten komen. We konden na een kwartier weer terug naar bed.
 • 10-05-2022 00:35 Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 17 πŸ“…: dinsdag, 10-05-2022 ⏰: 00:35 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 BR gebouw Tankstation Texaco πŸ“: Gapingseweg Serooskerke Veere πŸš’: 194631 Zojuist uitgerukt voor een vermoedelijke brand bij de Texaco. Bij het lezen van onze pieper hadden we sterk het vermoeden dat dit de mist generator zou zijn die in werking was getreden bij een inbraakalarm. Die gedachte bleek juist. Met een kwartier waren we terug op de post.
 • 07-5-2022 22:02 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 16 πŸ“…: Zaterdag, 07-05-2022 ⏰: 22:02 uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 Wateroverlast πŸ“: Oranje Nassaulaan Vrouwenpolder πŸš’: 194631 Vanavond ingezet voor een melding wateroverlast. Een defecte waterleiding bleek de oorzaak. Het water kwam met grote hoeveelheden uit de stoep. Gelukkig stroomde dit netjes weg in het riool, zodat schade aan woningen werd voorkomen. Wel is het straatwerk rondom de lekkage erg verzakt. DNWG handelt de situatie verder af.
 • 05-05-2022 22:08 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 15 πŸ“…: Donderdag, 05-05-2022 ⏰: 22:08 uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 DV aan derden πŸ“: Monnikendijk Vrouwenpolder πŸš’: 194631 Vanavond een enigszins opmerkelijke inzet. Meestal zijn mensen opgesloten in een toilet, bijvoorbeeld als het slot niet meer open gaat. Deze keer was het andersom: Een vakantiegangster had zich buitengesloten! πŸ€” Het openbaar toilet wordt iedere dag automatisch om 21:00 uur afgesloten. Net voor 21:00 uur was ze naar buiten gelopen en toen ze de rest van haar spullen uit het toilet wilde pakken was de toegangsdeur op slot. Natuurlijk hebben we even geholpen om de deur te openen, zodat mevrouw haar spullen had en de vakantie kon vervolgen. Maar deze hulp hoort eigenlijk niet bij de brandweer thuis. Bel alleen hulpdiensten bij een levensbedreigende of spoedeisende situatie! Weet jij in welke situatie je de hulpdiensten mag en kunt bellen? Kijk op onderstaande site voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/…/vraag…/wanneer-112-bellen
 • 25-04-2022 22:02 Burg-Haamstede
  🚨: ALARMERING: 14 πŸ“…: maandag, 25-04-2022 ⏰: 22:02 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) πŸ“: Kloosterweg Burgh-Haamstede πŸš’: 192895 194995 192867 194661 198560 198481 192847 192846 192835 192838 Op dit moment is onze watertankwagen onderweg naar een melding van bosbrand te Burgh-Haamstede. In verband met de huidige droogte (fase hoog) zijn er direct vanaf de 1e melding 3 tankautospuiten en twee waterwagens onderweg. Update 23:00 uur: De brand is uit. De brandweer ter plaatse voert nog een naverkenning uit. Onze waterwagen keert weer terug naar de kazerne. Meer informatie over de brand is te zien op: https://www.zeelandveilig.nl/…/melding-natuurbrand-bij…
 • 24-04-2022 01:42 Meliskerke
  🚨: ALARMERING: 13 πŸ“…: zondag, 24-04-2022 ⏰: 01:42 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch (wts1000) πŸ“: Kruisweg Meliskerke πŸš’: 19-4631, 19-8460, 19-8481 ℹ️: Het is een behoorlijk drukke week met uitrukken. We zijn vannacht met de tankautospuit en waterwagen gealarmeerd voor een grote brand in een landbouwschuur in Meliskerke. De waterwagen heeft de eerste eenheden van water voorzien. Ondertussen heeft de tankautospuit geholpen om het groot watertransport op te bouwen vanaf de Westkapelse Watergang. Het was een lange nacht. De waterwagen was rond 4:15 uur terug op post en de tankautospuit rond 7:15 uur. Meer informatie over de brand is te zien op: https://www.zeelandveilig.nl/…/brand-in-landbouwschuur…
 • 24-04-2022 01:38 Meliskerke
  🚨: ALARMERING: 12 πŸ“…: zondag, 24-04-2022 ⏰: 01:38 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch πŸ“: Kruisweg Meliskerke πŸš’: 19-4661 https://www.zeelandveilig.nl/…/brand-in-landbouwschuur…
 • 22-04-2022 20:41 koudekerke
  🚨: ALARMERING: 11 πŸ“…: vrijdag, 22-04-2022 ⏰: 20:41 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 (Middel BR) Brand bijeenkomst πŸ“: Zwaanweg Koudekerke πŸš’: 19-4661 ℹ️: Kort nadat we terug op de post waren van de melding in Veere gingen de pagers weer. De waterwagen is opgeroepen voor assistentie bij een grote brand in Koudekerke.
 • 22-04-2022 19:42 Veere
  🚨: ALARMERING: 10 πŸ“…: vrijdag, 22-04-2022 ⏰: 19:42 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 Brand gezondheidszorg πŸ“: Sandenburghlaan Veere πŸš’: 19-4632, 19-4631, 19-4595 ℹ️: Zojuist wederom uitgerukt voor ondersteuning aan brandweer Veere. Bij een zorgcentrum was een compressor warmgelopen met rookvorming tot gevolg. Er was gelukkig geen brand. Na een controle konden we weer terug naar de kazerne. Post Veere handelde het incident verder af.
 • 21-4-2022 17:15 Veere
  🚨: ALARMERING: 9 πŸ“…: donderdag, 21-4-2022 ⏰: 17:15 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 Brand Scheepvaart πŸ“: Kaai Veere πŸš’: 19, 4632, 19-4631, 19-4595 ℹ️: zojuist uitgerukt voor ondersteuning aan brandweer Veere. In de haven van Veere zou rook uit een boot komen. In de alarmering dreigde voor post Veere onderbezetting waardoor wij bij gealarmeerd zijn. Uiteindelijk had Veere voldoende mensen om uit te rukken en zijn wij teruggekeerd naar post.
 • 19-4-2022 10:59 Kamperland
  🚨: ALARMERING: 8 πŸ“…: dinsdag, 19-4-2022 ⏰: 10:59uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) πŸ“: Cypressenlaan Kamperland πŸš’: 19, 4831, 19-4631, 19-4595 ℹ️: Vandaag zijn we uitgerukt voor een gaslekkage aan de Cypressenlaan te Kamperland. Bij het zetten van een schutting is de hoofdleiding geraakt. Bij alarmering was er sprake van onderbezetting van Brandweer Kamperland. Echter na enkele minuten hadden ze toch genoeg mensen en hebben zij de melding afgehandeld. Wij zijn halverwege teruggekeerd naar onze post.
 • 11-4-20022 12:22 Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 7 πŸ“…: maandag, 11-4-2022 ⏰: 12:22uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage πŸ“: Noorddijk Vrouwenpolder πŸš’: 19-4631 ℹ️: Deze middag zijn we op pad gestuurd voor een vermoedelijke buitenbrand te Vrouwenpolder. Ter plaatste stonden enkele meters slootkant in de brand. Voor deze verbranding was keuring een vergunning afgegeven. We zijn dan ook onverrichte zaken terug naar de post gekeerd.
 • 8-4-2022 16:30 brand bijgebouw Serooskerke
  🚨: ALARMERING: 6 πŸ—“: vrijdag, 8-4-2022 ⏰: 16:30 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 BR Bijgebouw πŸ“: Vlasstraat Serooskerke πŸš’: 19-4631, 19-4441, 19-4530, 19-4535 Ook vandaag zijn we onder prioriteit 1 gealarmeerd voor een brand in een vermoedelijk bijgebouw. Ter plaatse stond een afvalkliko en een deel van de schutting in brand. Met 1 straal hoge druk was de brand snel onder controle. De andere opgeroepen eenheden zijn niet ter plaatste geweest.
 • 7-4-2022 17:11 Brand buiten Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 5 πŸ—“: donderdag, 7-4-2022 ⏰: 17:11 uur ((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-03 BR Buiten πŸ“: Camping de Zandput Vroondijk Vrouwenpolder πŸš’: 19-4631 Aan het einde van de middag zijn we onder prioriteit 1 gealarmeerd voor een brand in een meterkast. Deze meterkast bevond zich buiten op de camping en is door de brand verloren. Na een half uur waren we weer terug op de post.
 • 17-3-2022 15:34 Dier in problemen Vrouwenpolder
  🚨: ALARMERING: 8 πŸ—“: donderdag, 17-03-2022 ⏰: 15:34 uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-07 Dier in problemen πŸ“: Strandpaviljoen Breezand Vrouwenpolder πŸš’: 19-8530 (reserve voertuig), 19-2807 Eerder deze week is onze assistentie gevraagd bij de bevrijding van een paard in drijfzand. Nog voor dat we ter plaatse waren was het dier zelf al los gekomen. Onverrichte zaken zijn we teruggekeerd naar onze post.
 • 19-2-2022 13:31 Stormschade middelburg
  🚨: ALARMERING: 7 πŸ—“: zaterdag, 19-02-2022 ⏰: 13:31 uur ((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-03 Stormschade πŸ“: De Meylaan Middelburg πŸš’: 19-4631 Ook vandaag zijn we ingezet voor een stormschade. In Sint Laurens was een dak van een schuurtje afgewaaid en bleef hangen in een boom. We hebben het dakje teruggelegd op de grond. Na een half uur waren we terug op post.
 • 19-2-2022
  Na een stormachtige dag kunnen we de balans op maken voor ons gebied. Door de extreme drukte op de meldkamer is er besloten alle posten te alarmeren en zelf door het gebied te rijden. Op deze wijze kunnen we hulp bieden daar waar nodig. Uiteindelijk hebben we de volgende meldingen ontvangen/afgewerkt; Melding 2: πŸ“Ÿ P2 stormschade Rijkebuurtweg Vrouwenpolder Melding 3: πŸ“Ÿ P2 stormschade N57 parallelweg west Serooskerke Melding 4: πŸ“Ÿ P2 stormschade de Meijstraat Serooskerke Melding 5: πŸ“Ÿ P2 stormschade Torenstraat Serooskerke Melding 6: πŸ“Ÿ P2 stormschade Noordweg Serooskerke
 • 1-1-2022 4:17 Zeer grote brand Middelburg

  🚨: ALARMERING: 1πŸ—“: zaterdag, 01-01-2022 ⏰: 04:17 uur((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-09 (Zeer gr. BR) BR woning πŸ“: Radenhove MiddelburgπŸš’: 19-4661, 19-4533, 19-4534, 19-4535, 19-4550, 19-4432, 19-4462Op nieuwjaarsnacht is onze waterwagen ingezet bij een zeer grote brand in Middelburg. Eenmaal ter plaatse was de brand ver onder controle. We hebben nog wat water gegeven aan de andere eenheden en konden na ruim een uur weer terug naar post. Voor meer info: https://www.zeelandveilig.nl/…/brand-in-drie-woningen…

  Nog een fijne en veilige jaarwisseling verder.