29-06-2022 19:16 Serooskerke

🚨: ALARMERING: 21
πŸ“…: Woensdag, 29-06-2022 ⏰: 19:16u
((πŸ“Ÿ)): P 2 BR berm-/bosschage
πŸ“: Kokerheulweg Serooskerke
πŸš’: 194631

Bijna een maand lang bleven de piepers stil. Gisteravond, voor aanvang van onze oefenavond, was onze inzet toch noodzakelijk.

Bij de Kokerheulweg is een bermbrand ontstaan. De omvang hiervan was ongeveer 5 vierkante meter. Een mooie kans voor onze nieuwe manschap welke net zijn examen brand heeft afgerond. Door kordaat optreden is de brand beperkt gebleven en waren we na een kwartier klaar voor de oefenavond.