28-01-2023 11:20 Gapinge

🚨: ALARMERING: 4
πŸ“…: Zaterdag, 28-01-2023
⏰: 11:20 uur
((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen)
πŸ“: Dorpsstraat Gapinge
πŸš’: 194550, 194631, 194632, 194535

Afgelopen zaterdag was alweer de vierde melding van dit jaar. Helaas zijn wij bij deze melding niet uitgerukt. Dit keer door een storing aan ons voertuig. Gelukkig wordt in deze situatie direct de volgende post gealarmeerd. Ons voertuig is direct vervangen door een reserve voertuig zodat we voor ons gebied inzetbaar blijven.

Het voertuig is afgelopen maandag gerepareerd en staat weer terug op de post.