23-10-2022 18:07 Gapinge

🚨: ALARMERING: 44
πŸ“…: zondag, 23-10-2022 ⏰: 18:07 uur
((πŸ“Ÿ)):BZB-01 Dier te water 194631
πŸ“: Snouck Hurgronjeweg Gapinge
πŸš’: 194631, 194570

Redding van paard blijkt behoorlijke klus

Nog niet alle collega’s hadden gegeten toen om 18:07 de pager ging voor een dier te water. Tijdens aanrijden bleek het te gaan om een paard in de sloot achterop een erf aan de Snouck Hurgronjeweg te Gapinge.

Ter plaatse bleek het paard ongelukkig onder een betonnen brug in de sloot te liggen. Na enkele pogingen met touwen en slangen bleek de inzet van onze tankautospuit niet voldoende en hebben we de hulp ingeroepen van het hulpverleningsvoertuig van de Brandweer Stromenweg Middelburg.

Na de aankomst van de HV zijn we zeker nog een uur bezig geweest met het maken van een plan tot redding van het paard. Ook het weer speelde hierin grote parten. Naast donder, bliksem en harde windstoten viel het ook met bakken uit de hemel. Uiteindelijk is het paard met behulp van de paardenbroek en een verreiker van de eigenaar zelf uit de sloot getild. Dit alles onder het toeziend oog van een toegesnelde dierenarts.

Na 2,5 uur stond het dier weer droog in de stal op eigen benen.