22-04-2022 20:41 koudekerke

🚨: ALARMERING: 11
πŸ“…: vrijdag, 22-04-2022 ⏰: 20:41 uur
((πŸ“Ÿ)): P 1 BZB-01 (Middel BR) Brand bijeenkomst
πŸ“: Zwaanweg Koudekerke
πŸš’: 19-4661
ℹ️: Kort nadat we terug op de post waren van de melding in Veere gingen de pagers weer. De waterwagen is opgeroepen voor assistentie bij een grote brand in Koudekerke.