17-12-2022 08:02 Middelburg

🚨: ALARMERING: 48
πŸ“…: Zaterdag, 17-12-2022 ⏰: 8:02 uur
((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-04 OMS brandmelding Abdij Provinciehuis
πŸ“: Koorkerkhof Middelburg
πŸš’: 19-4631

Een bijzondere en lange dag vandaag. Vanmorgen vroeg brak er brand uit in het AZC in Middelburg. Toen de korpsen uit Middelburg daarvoor waren opgeroepen, was er gelijktijdig een automatische brandmelding in de Abdij (Provinciehuis) in Middelburg. Daarvoor werden wij gealarmeerd. Ter plaatse constateerden we in de kelder een sterke smeullucht en lichte rook. Deze werd veroorzaakt doordat een pomp was doorgebrand/oververhit is geraakt en de electriciteitstoevoer is gaan smeulen. Het was echter flink zoeken, omdat dit verborgen zat achter een dikke laag isolatie. Door een defecte dompelpomp stond er ook nog een laag water in de kelder. In samenwerking met de technische dienst is de situatie veilig gesteld en dompelpomp gerepareerd.

Tijdens onze inzet in de Abdij werd al een aantal keer gevraagd of we beschikbaar waren voor het incident bij het AZC. Nadat we klaar waren is verzocht om de kazerne Olympiaweg in Vlissingen te herbezetten, omdat deze ook voor het AZC waren opgeroepen. Na hier een half uurtje te hebben gestaan zijn we naar de kazerne Stromenweg in Middelburg gereden. Ook daar stonden we stand-by en konden we even ontbijten.

Kort na de middag werd ons gevraagd om naar het AZC te rijden. Hier hebben we de ingezette ploegen afgelost. Onze taak was vooral om water te leveren en de ruimten die hadden gebrand te slopen en controleren. Hier hebben we de rest van de middag geholpen. Rond 17:30 uur waren we weer terug op post.

https://www.omroepzeeland.nl/…/twee-bewoners-verdacht…