10-09-2022 13:01 Middelburg

🚨: ALARMERING: 38
πŸ“…: zaterdag 10-09-2022 ⏰: 13:01
((πŸ“Ÿ)): P2 BZB-04 Wateroverlast
πŸ“: Middelburg
πŸš’: 19-4631, 19-8460, 19-8481, 19-8961, 19-8981

Op dit moment zijn we ingezet in Middelburg. Als gevolg van de vele regenval is het riool op een aantal plaatsen overbelast en de stand van het oppervlaktewater in vijvers/sloten erg hoog. Om de gevallen regen in de wijk Dauwendaele af te voeren pompen we met behulp van de dompelpomp en grootwatertransport water vanuit een vijver in het Kanaal door Walcheren. Omdat vijvers in de wijk met elkaar in verbinding staan moet op deze manier het waterniveau in de hele wijk zakken. De waterstand in het riool zal in de loop van de dag vanzelf afnemen.