07-5-2022 22:02 Vrouwenpolder

🚨: ALARMERING: 16
πŸ“…: Zaterdag, 07-05-2022 ⏰: 22:02 uur
((πŸ“Ÿ)): P 2 BZB-01 Wateroverlast
πŸ“: Oranje Nassaulaan Vrouwenpolder
πŸš’: 194631

Vanavond ingezet voor een melding wateroverlast. Een defecte waterleiding bleek de oorzaak. Het water kwam met grote hoeveelheden uit de stoep. Gelukkig stroomde dit netjes weg in het riool, zodat schade aan woningen werd voorkomen. Wel is het straatwerk rondom de lekkage erg verzakt. DNWG handelt de situatie verder af.